Succes in balans met mens en milieu

Producten en diensten

De producten & diensten van Luminnova B.V. zijn samen te vatten met projectontwikkeling, subsidieadvies en projectmanagement.

Projectontwikkeling 

 • Vormen van heldere projectplannen:
  • Inzichtelijk maken van projectdoelen
  • Opzetten van een stappenplan met concrete aanpak en taken
  • Neerzetten van een gedegen financieel plan
 • Vormgeven van robuuste samenwerking:
  • Tussen bedrijven onderling (toeleveranciers, eindgebruikers,  kennisleveranciers, OEM-ers)
  • Tussen bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen  en overheden
  • Tussen overheden onderling
 • Projectontwikkeling uiteenlopend van stand-alone-projecten tot en met grote landelijke of Europese consortia

Kortom de ontwikkeling van een plan met een kop en een staart: wie doet wat waarom wanneer met welke middelen

Subsidieadvies

 • Verkennen van financieringsvraagstukken
 • Opsporen van passende subsidie
 • Overleg met subsidieverstrekkers
 • Werven van subsidies: regionaal, landelijk en Europees

Projectmanagement

 • Inhoudelijk managen en begeleiden van projecten
 • Financieel beheren van projecten

Luminnova hanteert voor projectontwikkeling en projectmanagement een vast uurtarief. Voor de werving van subsidies heeft u de keus tussen een vast uurtarief of een no-cure-no-pay-fee gebaseerd op het aan te vragen subsidiebedrag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.